Μαγνητικοί Διακόπτες (Πουράκια)

Τα Πλεονεκτήματα του Πίνακα σειράς Intel της Digital Control

 • Κυριολεκτικά όλος ο πίνακας σε ένα controller (πλακέτα)
 • Σειριακής ή μη λειτουργίας
 • Αξιόπιστη λειτουργία με χρήση 8-bit Risc microprocessor
 • Ύπαρξη κυκλώματος Watchdog για συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία
 • Ύπαρξη Flash Eprom για αναβαθμίσεις του software στο έργο
 • Απεριόριστη επικοινωνία με περιφερειακές συσκευές με την ύπαρξη δύο(2) Can Physical καναλιών και ενός(1) Can
 • Οθόνη 4 γραμμών η οποία εμφανίζει κάθε φάση της λειτουργίας του ανελκυστήρα καθώς και την κατάσταση διαφόρων Εισόδων-Εξόδων του πίνακα
 • Πλήρης και λεπτομερειακή καταγραφή 255 σφαλμάτων
 • Ύπαρξη πληθώρας χρονικών λειτουργίας και ελέγχου ώστε να προσαρμόζετε τον ανελκυστήρα όπως εσείς επιθυμείτε
 • Εύκολος προγραμματισμός παραμέτρων για προσαρμογή σε κάθε εγκατάσταση
 • Δυνατότητα δημιουργίας ειδικού προγράμματος
 • Ο ίδιος controller (πλακέτα) για υδραυλικούς, μηχανικούς(1ΤΑΧ.-2ΤΑΧ. και VVVF), μέχρι και δεκαέξι(16) στάσεις και δύο(2) συναργαζόμενων ανελκυστήρων (Duplex)
 • Ο ίδιος controller (πλακέτα) για τάση φωτεινών 12V ή 24V AC/DC